Formål og program

Scroll ned

Prosjektets formål

Mestring, samhold og glede

Vi vil inspirere ungdom til å danse mer, utforske mer, føle mestring, samhold og glede.

Streetdance som kunstform og tilknyttet miljø verdsetter ulikheter. Vi vil gi ungdommene verktøy og mulighet til å utvikle sitt eget dansespråk, som av erfaring bidrar til økt selvtillit og trygghet til å utrykke seg selv.
Vi ønsker å hjelpe til med å bygge opp interessen for freestyle (improvisasjon). Etter hvert skal deltagerne kunne bruke dansen i sosial sammenheng og som verktøy for å uttrykke seg selv sammen med og foran andre.

Vi ønsker å inspirere

Vi ønsker å inspirere og bygge oppunder interessen for streetdance og hiphop-kultur i andre lokalmiljø i Norge, og være en støttespiller for de lokale ildsjelene og deres team.

Målet er at etter 1 år med deltagelse skal prosjektstedene ha kunnskapsbasen til å selv holde liv i streetdancen i sitt lokalmiljø. Gjennom å skape egne arrangementer som battles og jamsessions for et åpent og inkluderende dansemiljø.

Vi ønsker å formidle god kunnskap

Vi ønsker å formidle god kunnskap om hva streetdance er og hvor det kommer fra.

Basert på mange års erfaring har Soul Sessions Oslo skapt en arena for kompetansedeling og utveksling. Med dette prosjektet kan vi dele kunnskapsbasen vår, og prosjektstedene kan med et større nettverk på sikt rulle videre på egenhånd. Dette vil bidra til vekst i mindre miljøer og bidra til en positiv utvikling av kunstformen.

program
Sveip for mer
program

Kick off for stedsansvarlige

Sentralen i Oslo 31. august – 1. september 2024

Et helgeseminar for de voksne som er involvert fra hvert prosjektsted, med tanke om å informere, avklare forventninger, samles om en felles tankegang for prosjektet og planlegge det kommende året i fellesskap. I tillegg går vi gjennom budsjett og organisering av jam/battle o.l. og stedsansvarlige vil få tildelt ressurser ifbm disse aktivitetene.

Helgeworkshops

Utvalgte prosjektsteder September 2024 – juni 2025

Danseworkshops med noen av de beste pedagogene i Norge, i tillegg til organisering av mindre fritreninger & jam/battle 

Innhold:

1. Grunnteknikker innen dansestilene pedagogene representerer.

2. Verktøy for freestyle (teknikk, variasjoner av trinn, tankemønster, kreativitet, eget uttrykk). 

3. Historie om streetdance-kulturen og utviklingen av de ulike stilene.

4. Organisering av fritrening, jam/battle, med veiledning og støtte fra oss

Spesifikt program blir planlagt i samarbeid med de utvalgte prosjektstedene, basert på behovene og ønskene som finnes i de lokale miljøene samt budsjett. Prosjektet varer i ett år på hvert prosjektsted fra september 2024 til juni 2025, og workshopene blir fordelt utover året. Dermed noe forbehold på program, særskilt på antall og intensitet av workshops. Vi ønsker at prosjektstedene også skal organisere fritreninger, jam og battle på sitt sted i løpet av året, med veiledning fra oss.

Utvalgte dansepedagoger kommer til et prosjektsted og holder workshop innen streetdance. Disse pedagogene vil også kunne fungere som fritreningsvakt, dommere og/eller djs på jam/battle.

Summer Dance Camp

Sentralen i Oslo 23. – 28. juni 2025

En real inspirasjonsboost på slutten av prosjektet! En intensiv og sosial uke med danseworkshops og andre aktiviteter for deltakere.

Hovedsakelig danseworkshops, jam/battle og andre ekskursjoner. Workshops og overnatting er en del av prosjekt-pakken, mens reisen til og fra Oslo må dekkes og planlegges av prosjektstedene.

Innhold:

1. Danseworkshops   2. Battle og jam  3. Annet; ekskursjoner, rebus ol.  

Mål: 

- Ungdom samles fra flere steder i landet på Sentralen og viser at det er et fellesskap og en arena for denne typen dans som alle kan ta del i.

- Vi ønsker at hver enkelt ungdom i prosjektet skal kjenne glede og mestringsfølelse, og kjenne på fellesskapet med ungdommer med ulike bakgrunner innen dans og fra andre steder i landet. 

- Knytte flere vennskap, bånd og kontakter på tvers av byene. 
  

- Gøy, sosialt, lærerikt og utfordrende.

Video

  • Sparebankstiftelsen DNB
  • Bufdir
  • Sentralen UNG