Søknad

Scroll ned
Søknadsfrist for 24-25 er utløpt

Engasjerte ildsjeler i Norge som har tilgang til et passende sted å gjennomføre prosjektet. Det kan for eksempel være fritidsklubber, kulturskoler eller danseskoler.

Prosjektet er for aldersgruppen 13-18 år // ungdomsskole- og videregåendeelever. Er du selv en ungdom som ønsker deg dette tilbudet i ditt lokalmiljø? Ta kontakt med en voksen som jobber med ungdom og kultur.

Vi er hovedsakelig ute etter å bygge opp under et allerede eksisterende dansemiljø og vi vektlegger søkers motivasjon og engasjement for prosjektet samt potensielt antall deltagende ungdom.

Hvis ditt dansemiljø er lite, men engasjert, oppfordrer vi deg til å finne samarbeidspartnere i samme område. Det kan for eksempel være andre danseskoler, ungdomsklubber eller kulturskoler.

Prosjektet skal ikke være konkurrerende tilbud, men være med på å inspirere og bygge oppunder hele dansemiljøet i lokalområdet.

 • Hvem søker?

  Kontaktinfo; email og telefonnummer til de(n) voksne, ansvarlige som skal følge prosjektet (stedsansvarlige).

 • Om det lokale dansemiljøet

  Historikk, nivå, eksisterende tilbud og ønsker for lokalmiljøet.

 • Dansestudio

  Søker har dansestudio tilgjengelig for workshops.

 • Engasjement

  Søker viser stort engasjement for å bygge opp streetdance-miljøet på sitt sted og garanterer at stedsansvarlig følger opp og er tilstede i hele prosjektet.

 • Plan for finansiering

  Hvilke støtteordninger dere tenker å søke*, innen hvilke frister, når man vil få svar på disse og evt. andre måter å finansiere prosjektet på. Et tentativt budsjett med inn- og utgifter skal vedlegges søknaden. Se finansiering .

  *de utvalgte prosjektstedene vil få en intensjonsavtale om samarbeid som kan legges ved i søknader.

 • Motivasjon

  Hvorfor akkurat deres sted har behov for eller et ønske om et slikt tilbud, på vegne av deres ungdom og lokalmiljø. Vi oppfordrer til å legge ved bilde og/eller video av ditt dansemiljø i søknaden. Vedlegges som link til youtube/vimeo/dropbox el.

Ta gjerne kontakt med community@soulsessionsoslo.com for eventuelle spørsmål til prosjektet

 • Sparebankstiftelsen DNB
 • Bufdir
 • Sentralen UNG