Våre verdier

Nei til sexisme, rasisme, homofobia og transfobia.

Ja til fred, kjærlighet, fellesskap og moro.

Scroll ned

Hvis du opplever noen form for diskriminering på våre arrangementer, vennligst gi beskjed til en av oss i Soul Sessions Oslo. Send en e-post til post@soulsessionsoslo.com.

Alle varsler behandles anonymt.