Forutsetninger

Scroll ned

Vi forutsetter

En stedsansvarlig som blir vår kontaktperson under perioden prosjektet holder på og fungerer som kontaktledd mellom oss, ungdommene og deres foresatte.
Den stedsansvarlige må delta på Kick Off i Oslo.
Den stedsansvarlige med eventuell leder/team har ansvar for anskaffelse av midler og oppfølging av budsjettet som lages i samråd med SSO.
Den stedsansvarlige med team/deltagergruppen har hovedansvar for å organisere og avvikle fritrening, jam/battle i løpet av året, med veiledning fra oss.
Svare på statusrapporter i løpet av året.

Dere kan forvente

Veiledning og støtte fra en forening som har lang fartstid og erfaring i denne type arbeid. SSO dekker administrativt arbeid og organisering av Community-prosjektet.
Å bli del av et større nettverk nasjonalt som jobber i samme felt og mot samme mål.
Gode og trygge rollemodeller som tilreisende pedagoger, som er noen av Nordens dyktigste dansere innenfor sine stiler.
Trygg ivaretagelse under sommerleir, med vertskap og vektere fra arrangørhuset Sentralen på jobb gjennom hele leiren, i tillegg til SSO stab.
At utgifter tilknyttet leie av lokaler og program på Summer Dance Camp blir dekt av SSO og Sentralen UNG, på rundt 500 000 kr (formålsnære priser)
  • Sparebankstiftelsen DNB
  • Bufdir
  • SentralenUNG