Finansiering

Prosjektet er et samarbeid mellom Soul Sessions Oslo og utvalgt prosjektsted, hvor vi deler på utgifter. Mengde midler vil avgjøre programmets innhold.

2024 vil handle om å søke og sikre midler. Søknaden må inneholde en tydelig plan for hvordan midler skal innhentes. Utvalgte prosjektsteder mottar intensjonsavtaler om samarbeid til bruk i søknadsskriving. Prosjektsteder får bekreftet sin plass på bakgrunn av innhentede midler fortløpende opp mot høsten 2024.

Sjansen for å få tildelt prosjektet øker iht. egne midler.

Scroll ned

Prosjektsted må dekke

Reise og opphold for stedsansvarlig og team til Kick Off i Oslo
Én liten battle på høsten i sammenheng med helgeworkshop (utgift: DJ og DJ-utstyr, evn MC)
Én battle på vår-halvåret (eksempel på utgifter: honorar dommere, DJ, MC, leie lokale, teknikk, DJ-utstyr, fotograf, markedsføring osv.)
Summer Dance Camp: 1000 kr per deltager for mat i løpet av uka (må forbli gratis for deltagerne)
Summer Dance Camp: reise for alle deltagere og stedsansvarlige til-fra Oslo
Utgifter til ekstra aktiviteter som fritrening, jam, sosiale aktiviteter for deltagerne osv., til transport på prosjektsted for pedagogen, honorar/lønn til stedsansvarlig, leie av lokale osv.

Vi dekker

Soul Sessions Oslo dekker rundt et årsverk til administrasjon og organisering av hele Community-prosjektet, samt utgifter tilknyttet Summer Dance Camp på rundt 300 000 kr.
Sentralen UNG dekker lokale, teknikere, vertskap og vektere til Summer Dance Camp på ca. 700 000 kr.
  • Sparebankstiftelsen DNB
  • Bufdir
  • Sentralen UNG